Spoštovani,

prepošiljam vam obvestilo v zvezi s predavanjem g. Janeza Sketlja, katerega vsebina je glede na priponko
dokaj splošna, pretežno versko naravnana, a vendarle mogoče zanimiva tudi za restavratorje,
ki se neposredno ukvarjajo s posegi v tovrstno dediščino.

Vabljeni!

Nataša Nik
tajnica DRS

 

Vsebina predavanja

19.9.2013