Spoštovani,
posredujemo vam vabilo na 10. trienalno srečanje konservatorjev-restavratorjev iz Baltskih držav, ki bo potekala v Latviji od 27. do 30. maja 2014, pod naslovom »V iskanju ravnovesja: ohranjanje, uporaba in konservacija« (Seeking Balance: Preservation, Use, Conservation)

Lepo pozdravljeni,

Društvo restavratorjev Slovenije

 

http://www.restauratorubiedriba.lv/en/triennial-2014