Skupnost muzejev Slovenije, sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost obvešča, da so v publikaciji PRIROČNIK, Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, objavljeni trije novi članki:

1.3 Etika v konservatorstvu-restavratorstvu

5.2.7 Polirna sredstva

6.1.1 Ugotavljanje materialov in zgradba predmetov.

Članke si lahko natisnete iz spletne strani http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4 .

Povezava do Priročnika je na voljo tudi na spletni strani DRS v zavihku »Povezave« – »Baze podatkov in literatura«.