Na sestanku, 11. oktobra 2012, se je komisija za nagrade in priznanja DRS odločila, da:

 

NAGRADO (za življenjsko delo) MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2012 PREJME:

mag. Radoslav Zoubek za življenjsko delo na področju raziskovanja, dokumentiranja ter konserviranja in restavriranja stenskih poslikav.

 

PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2012 PREJMEJO:

1. Stanka Grkman in Marjana Cjuha za izboljšavo konservatorsko-restavratorske metode dolivanja celulozne pulpe in za izvedbo posegov s to metodo na pisni in grafični dediščini.

2. mag. Martina Lesar Kikelj za vodenje raziskav in konservatorsko-restavratorskih posegov na stenskih poslikavah v kapelah cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani.

3. Aleš Vene in mag. Marinka Dražumerič za vodenje in izvedbo konservatorsko-restavratorskih posegov na stranskih oltarjih sv. Bernarda in sv. Antona v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju.

 

ČASTNO ČLANSTVO V DRS V LETU 2012 PREJME:

Nada Čučnik Majcen za pomemben prispevek k razvoju konservatorsko-restavratorske stroke, nesebično predajanje znanja stanovskim kolegom in povezovanje konservatorsko-restavratorske stroke z drugimi.

 

dr. Gojka Pajagič Bregar
predsednica komisije