V ponedeljek, 21. novembra 2016, se je v Veliki dvorani Narodne galerije odvila slovesna Podelitev stanovskih nagrad in priznanj Mirka Šubica za leto 2016.

 

Nagrajenec Mirka Šubica za življenjsko delo je dr. Josip Korošec, ki je nagrado prejel za izjemen prispevek k razvoju in popularizaciji stroke v Sloveniji in zamejstvu.

 

Prejemniki priznanja Mirka Šubica za leto 2016 so :
Janja Slabe za izjemno kakovostno konserviranje-restavriranje porcelana za razstavo Belo zlato. Porcelan iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije.
mag. Ana Motnikar za izjemen prispevek pri organizaciji Strokovnega srečanja konservatorjev-restavratorjev in za uredniško delo pri publikaciji Konservator-restavrator v letih 2010–2014.
mag. Nuška Dolenc Kambič za izjemno uspešno zasnovo in izvedbo konserviranja-restavriranja kipov baročne kalvarije iz Šmarja pri Jelšah ter izdelavo in postavitev kopij na izvirni lokaciji.
ekipa Restavratorskega centra ZVKDS z zunanjimi sodelavci za izvedbo konservatorsko- restavratorskega dela v sklopu celovite prenove Narodnega doma – Narodne galerije v Ljubljani.

 

Letošnji prejemnik častnega članstva Društva restavratorjev Slovenije je:
mag. Viktor Povše za dosežke na področju konservatorstva-restavratorstva in za svoj prispevek k stroki.

 

Prejemnikom čestitamo!

 

Trček Pečak, T., 2017. Podelitve nagrade in priznanj Mirka Šubica za leto 2016. V: Argo: Časopis slovenskih muzejev, 60/1, str. 98-103.

Gradivo za medije s poročilom o delu komisije za nagrade in priznanja Društva restavratorjev Slovenije 2016

 

Avtor fotografij: Valentin Benedik, ZVKDS Restavratorski center