Posredujemo in prosimo za sodelovanje.

Hvala in lep pozdrav!

 

 

Spoštovani!

V okviru evropskega projekta E-RIHS PP (European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase) smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo izvedeti kakšen trening/šolanje so uporabniki ali ponudniki raziskav imeli v preteklosti na temo dediščinske znanosti. Uporabnik je nekdo, ki npr. da predmet kulturne dediščine v naravoslovne preiskave, medtem, ko je ponudnik nekdo, ki izvede preiskave. Na naslednji povezavi: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ERIHStraining boste našli vprašalnik, kakor tudi uvodni tekst, ki vsebuje dodatne podatke. Prosili bi vas, da vprašalnik na spletu izpolnite do 10. decembra 2017. Vprašalnik je izjemno pomemben za nadaljnji razvoj kons. – rest. stroke in vam ne bo vzel veliko časa, zato vas prosimo za sodelovanje. Najlepša hvala za vašo pomoč!

Lep pozdrav,

Dr. Polonca Ropret
vodja Raziskovalnega inštituta / Head of Research Institute

Zavod za varstvo kulturne dedišèine Slovenije
Center za konservatorstvo
Raziskovalni inštitut

Poljanska 40, SI-1000 Ljubljana
Telefon /Phone : 01/23 43 118
Mobilni /Mobile: 031/813 654
E-pošta / E-mail: polona.ropret@zvkds.si
www.zvkds.si