Spoštovani,

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, v petek 23. februarja 2018 (Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, številka 11 na strani 522) izšel javni razpis za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije. (https://www.uradni-list.si/). Rok za prijave kandidatov/kandidatk je 30 dni od objave razpisa za nagrade v Uradnem listu.

Pri izbiri kandidatov, tako kot vsako leto, potrebujemo Vaše predloge…. Pri prijavi kandidata prosim izpolnite tudi obrazec, ki je v priponki.

V prilogi pošiljam našo kopijo razpisa za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in častnega članstva DRS za leto 2018 in obrazec za prijavo kandidatov.

Lep pozdrav,
mag. Martina Lesar Kikelj, predsednica DRS

 

Razpis za podelitev nagrade, priznanj Mirka Šubica in častnega članstva DRS

Obrazec za prijavo kandidatov