Pozdravljeni!

Ker se sedaj delajo plani za leto 2019, in je potrebno načrtovati tudi finančni del, vam sporočamo, da bomo v Centru za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije v letu 2019 organizirali 2 večja dogodka. Drugi dogodek bo v soorganizaciji Društva restavratorjev Slovenije.

 

  • Prvi dogodek:

Mednarodni simpozij: Works of art on parchment and paper

Ljubljana, Slovenija, 6. – 8. junij 2019.

Kotizacija:
Do 1. aprila 2019: odrasli udeleženci 50,00 €, študenti 40,00 €
Po 1. aprilu 2019: odrasli udeleženci 70,00 €, študenti 50,00 €

 

  • Drugi dogodek:

Mednarodna teoretično praktična delavnica: Čiščenje papirnega gradiva z geli.
Paper Bathing and Stain Removal Workshop /ČIŠČENJE Z GELI/

25. – 27. september 2019, Ljubljana, Slovenija

Predavatelj: Richard Wolbers

Število udeležencev: 20

Podobno, kot je bilo junija 2018 v RC, na delavnici Wal Painting Cleaning with Gels, bo tudi tokrat mogoča udeležba samo na teoretičnem delu.

Kotizacija:
kotizacija za celotno delavnico (teoretični + praktični del): 435,00 GBP
kotizacija za dopoldanski teoretični del: 40,00 € člani Društva DRS + študentje in 60,00 € nečlani Društva DRS.

 

Lep pozdrav!

 

prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič

Vodja Centra za konserviranje in restavriranje pisne in grafične dediščine
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana
T: +386 1 24 14 206
F: +386 1 24 14 269
M:+386 51 361 310
www.arhiv.gov.si
jedert.vodopivec@gov.si