Anketo izvajamo v sklopu projekta APACHE (Aktivni in pametni materiali za transport in shranjevanje ter vitrine kot orodje za preventivno konserviranje kulturne dediščine, Active & intelligent Packaging materials and display cases as a tool for preventive conservation of Cultural Heritage), ki ga financira EU (poziv H2020-NMBP-ST-IND-2018, sporazum o financiranju n° 814496).

 

Namen projekta je razviti učinkovite in cenovno sprejemljive rešitve za ohranjanje gradiva v muzejih, galerijah, knjižnicah in arhivih. Raziskave bodo osredotočene na oblikovanje in izvedbo:

 

• modeliranja za napovedovanje propadanja kulturne dediščine;
• nove generacije aktivnih in inteligentnih zabojev za shranjevanje, škatel in vitrin za izboljšanje shranjevanja in razstavljanja;
• orodja za sprejemanje odločitev o preventivnem konserviranju.

 

Rezultati ankete bodo vplivali na smernice projekta APACHE, zato je Vaš prispevek ključen. Če vas zanima sodelovanje v anketi, to prosim storite do 30. septembra 2019. Za izpolnjevanje ankete boste porabili približno 20 minut (število vprašanj: 18). Anketa je na voljo v 11 jezikih, tudi slovenščini.

 

Anketa je naslovljena na različne profile znotraj ustanov, ki hranijo gradivo kulturne dediščine, npr. vodjo ustanove, konservatorje-restavratorje, kustose, arhiviste, knjižničarje, svetovalce za preventivno konserviranje, strokovnjake za razvoj najboljših praks, …

 

Zaključek ankete: 30. september 2019

 

Povezava do ankete: http://www.apacheproject.eu/survey/

 

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem v imenu konzorcija projekta APACHE.

dr. Eva Menart, Narodni muzej Slovenije