Spoštovani!

Vabimo vas na podelitev stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije. Slovesna podelitev bo v ponedeljek, 18. novembra 2019, ob 13. uri v Veliki dvorani Narodne galerije, Cankarjeva 20, v Ljubljani.

 

Letošnji nagrajenci:

Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na področju konservatorstva-restavratorstva prejme Jože Lorber, Posavski muzej Brežice – za izjemno inovativnost, iznajdljivost, spretnost in kakovost pri skrbi za dediščino.

 

Priznanje Mirka Šubica prejmejo:

 • Oddelek za štafelajno slikarstvo Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za konservatorsko-restavratorske posege na orgelskih slikah Vittoreja Carpaccia in na oltarni sliki Benedetta Carpaccia iz koprske stolnice.
 • Jože Drešar, GNOM d.o.o., za konservatorsko-restavratorske posege na zvoniku in na kipu nadangela Mihaela na vrhu zvonika ob cerkvi sv. Jurija v Piranu.
 • Restavratorstvo Kavčič za konservatorsko-restavratorske posege na oltarjih in prižnici v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu.

 

Častno članstvo prejmeta:

 • dr. Žiga Šmit za naravoslovne raziskave na področju premične kulturne dediščine.
 • gospod Janez Novak za inovativne rešitve in tehnično podporo pri konservatorsko-restavratorskih projektih.

 

 

Komisija za nagrade in priznanja Mirka Šubica pri Društvu restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), je delovala v sestavi:

 

Predsednica komisije: dr. Eva Ilec, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

Člani komisije: Jernej Hudolin, vodja, ZVKDS Restavratorski center, Emina Frljak Gašparović, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja akademije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Ljubljana, dr. Jasna Malešič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Špela Govže, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, Ajda Mladenovič, ZVKDS Restavratorski center, Martina Obid Mlakar, samozaposlena v kulturi, Tina Buh, Narodna galerija, Ljubljana

 

Komisija za nagrade in priznanja Društva DRS se je sestala trikrat. V predpisanem roku je na razpis pravočasno prispelo 11 vlog:

 • en predlog za nagrado (za življenjsko delo) Mirka Šubica
 • osem predlogov za priznanja Mirka Šubica (od tega je bila ena vloga nepopolna in zavrnjena)
 • za častnega člana sta bila poslana dva predloga.

 

Letošnji nominiranci:

Nominiranec za nagrado za življenjsko delo:

Jože Lorber, konservatorsko-restavratorski tehnik, Posavski muzej Brežice

 

Nominiranci za priznanja Mirka Šubica:

 • Oddelek za štafelajno slikarstvo ZVKDS RC, za projekt: Konservatorsko restavratorski posegi na orgelskih slikah Vittora Carpaccia.
 • Jože Drešar, GNOM d.o.o., za projekt: Konservatorsko-restavratorski posegi na zvoniku in obnova nadangela Mihaela z vrha zvonika v Piranu.
 • Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije, za projekt: Razstava »V dobrih rokah. 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja v Sloveniji«.
 • Jože Drešar, GNOM d.o.o., za projekt: Konservatorsko-restavratorski posegi na zvoniku in obnova nadangela Mihaela z vrha zvonika v Piranu.
 • Restavratorstvo Kavčič, za projekt: Restavriranje oltarjev in prižnice v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu.
 • Tanja Mesojedec, ZKVDS OE Novo mesto:, za projekt: Konserviranje-restavriranje stenskih poslikav v pritličju in stopnišču Hudičevega turna v Soteski pri Straži.
 • Jože Drešar, GNOM d.o.o., za projekt: Obnova in prezentacija kulturnega spomenika »Švicarije« – Ljubljana – Hotel Tivoli (EŠD 364) med leti 2015 in 2017.

 

Nominiranca za častno članstvo:

 • Janez Novak, Mizarstvo Novak, s.p., za inovativne rešitve in tehnično podporo pri konservatorsko-restavratorskih projektih.
 • dr. Žiga Šmit, Fakulteta za matematiko in fiziko, Institut “Jožef Stefan”, za naravoslovne raziskave na področju premične kulturne dediščine.

 

 

Vsem iskreno čestitamo!

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predlagateljem in obenem pozivamo strokovne organizacije, društva in posameznike, delujoče na področju konservatorstva-restavratorstva, k prepoznanju kvalitetnih prispevkov pri ohranjanju kulturne dediščine in pripravi predlogov za leto 2020.