Spoštovani!

Prepošiljamo obvestilo o izidu nove publikacije “Likovna dela na pergamentu in papirju – interdisciplinarni pristop”. Monografija je v angleškem jeziku in vsebuje recenzirane prispevke iz istoimenskega simpozija, ki je potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani junija 2019. Uredili sta jo Nataša Golob in Jedert Vodopivec Tomažič, izdala pa Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za umetnostno zgodovino FFUL in Arhivom Republike Slovenije.

Knjižno obliko na papirju lahko naročite pri Znastveni založbi FFUL: knjigarna@ff.uni-lj.si, (cena 29.90 €). Elektronska oblika je prosto dostopna na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/183 Več v priponki.

Vabljeni k branju!

 

 

Obvestilo in vsebina