Spoštovani!

Vabimo vas na podelitev stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije, ki bo v ponedeljek, 29. novembra 2021, ob 13. uri v Veliki dvorani Narodne galerije, Cankarjeva 20, v Ljubljani.

Podelitev je zaradi epidemioloških razmer prestavljena!

 

Letošnji nagrajenci:

Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo prejme Ivan Bogovčič za izjemne dosežke na področju raziskovanja, dokumentiranja in popularizacije konservatorsko-restavratorske stroke ter konserviranja-restavriranja v času njegovega delovanja pred upokojitvijo.

 

Priznanja Mirka Šubica za leto 2021:

 • Ekipa konservatorjev-restavratorjev pod vodstvom Saše Snoj za izjemen pristop h konserviranju-restavriranju Jakopičeve poslikave v stanovanjskem bloku Meksika
 • Ekipa konservatorjev in restavratorjev Restavratorskega centra za uspešno koordinacijo in izvedbo konservatorsko-restavratorskih del pri celoviti obnovi cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku
 • Konservatorsko-restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja: Anamarija Dimovska, Sandra Dimitrijević in Irena Jeras Dimovska za izjemno uspešno izveden razstavni projekt Nazaj k predmetu, Konservatorsko-restavratorski stik s preteklostjo
 • Martina Vuga za vodenje tehnoloških raziskav in konservatorsko-restavratorskih posegov ter za inovativen pristop k reševanju del Frančiška Smerduja iz zbirke Narodne galerije v Ljubljani

 

Študentsko priznanje zlati skalpel za leto 2021 prejme Doroteja Erhatič za večletno izjemno kvalitetno in predano delo na različnih projektih Oddelka za kamen in štukaturo ZVKDS Restavratorskega centra.

 

Društvo restavratorjev Slovenije v letu 2021 v skladu s Pravilnikom o nagradah in priznanjih Mirka Šubica (2017, 4. člen) častnega članstva ni podelilo. (Podelitev imenovanja častnega člana se po pravilniku glede na odločitev komisije za nagrade MŠ podeli vsako tretje leto)

 

 

Komisija za nagrade in priznanja Mirka Šubica pri Društvu restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), je delovala v sestavi:

Predsednica komisije: Martina Obid Mlakar, samozaposlena v kulturi

Člani komisije: Jernej Hudolin, vodja, ZVKDS Restavratorski center, Emina Frljak Gašparović, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja akademije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Ljubljana, dr. Jasna Malešič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Špela Govže, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, Ajda Mladenovič, ZVKDS Restavratorski center, dr. Eva Ilec, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Tina Buh, Narodna galerija, Ljubljana.

Komisija za nagrade in priznanja Društva DRS se je sestala šestkrat. V predpisanem roku je na razpis pravočasno prispelo 10 vlog:

 • sedem vlog za priznanje Mirka Šubica;
 • ena vloga za nagrado za življenjsko delo;
 • dve vlogi za letos prvič razpisano študentsko priznanje Mirka Šubica, Zlati skalpel.

 

 

Letošnji nominiranci:

Nominiranec za nagrado za življenjsko delo:

mag. Ivan Bogovčič, profesor v pokoju, konservator-restavrator.

 

Nominiranci za priznanja Mirka Šubica:

 • Ekipa konservatorjev in restavratorjev ZVKDS Restavratorskega centra za koordinacijo in izvajanje konservatorsko-restavratorskih del pri celoviti obnovi cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku.
 • Konservatorsko-restavratorski oddelek Gorenjskega muzeja za razstavni projekt: Nazaj k predmetu, Konservatorsko-restavratorski stik s preteklostjo.
 • Ekipa konservatorjev-restavratorjev v zasedbi Saša Snoj, Jerneja Kos, Mojca Kos, Eva Sirk, Uroš Arnšek za obnovo Jakopičeve poslikave v stanovanjskem bloku Meksika.
 • Martina Vuga za vodenje tehnoloških raziskav in konservatorsko-restavratorskih posegov ter za inovativni pristop k reševanju del Frančiška Smerduja iz zbirke Narodne galerije v Ljubljani
 • Aleš Vene za konservatorsko-restavratorske posege na stranskih oltarjih sv. Frančiška Ksaverja in sv. Antona Padovanskega v župni cerkvi sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki.
 • Eva Ilec ter sodelavki Hermina Golc in Marina Čurin za konserviranje-restavriranje koptskih tkanin iz zbirke narodnega muzeja Slovenije.

 

Nominiranci za študentsko priznanje zlati skalpel za leto 2021:

 • restavratorka Doroteja Erhatič za večletno izjemno kvalitetno in predano delo na različnih projektih oddelka za kamen in štukaturo ZVKDS Restavratorskega centra.
 • absolventka mag. študija konservatorstva-restavratorstva Erica Sartori za izjemno predano, inovativno in kakovostno konserviranje-restavriranje umetnin iz mavca kiparja Frančiška Smerduja, ter prispevek k oblikovanju sodobnega pristopanja k posegom stabilizacije mavčne strukture, izhajajoč iz študijskega pristopanja k reševanju problemov.

 

 

Vsem iskreno čestitamo!

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predlagateljem in obenem pozivamo strokovne organizacije, društva in posameznike, delujoče na področju konservatorstva-restavratorstva, k prepoznanju kvalitetnih prispevkov pri ohranjanju kulturne dediščine in pripravi predlogov za leto 2022.