Spoštovani člani!

Leto je okoli in v društvu začenjamo z delom in novimi izivi. Vsem še enkrat želimo uspešno in zdravo leto 2022!

V priponki pošiljamo obvestilo o plačilu letošnje članarine Društva restavratorjev Slovenije (Društva DRS). Višina članarine je ostala enaka preteklemu letu, to je 25,00 evrov za zaposlene člane in 15,00 evrov za študente in upokojence. Častnim članom društva članarine ni treba poravnati.

Zaradi želje po ažurnem vodenju evidence članov vas vljudno prosimo, da nam morebitne spremembe:

– podatkov za prejemanje obvestil (naslov pošte, el. pošte, telefon…)
– izobrazbe;
– zaposlitve;
– strokovnega naziva;
– konservatorsko-restavratorskega področja;

sporočite na el. naslov društva: info@slodrs.si

 

Vse dobro v novem letu!

 

Članarina za leto 2022