Dragi člani društva!

 

ZVKDS je od leta 2021 partner v evropskem projektu Charter https://charter-alliance.eu –  Cultural heritage actions to refine training, education and roles.

 

Vljudno vas Vabimo, da sodelujete v raziskavi. Vaš glas bo imel vpliv, saj boste s sodelovanjem omogočili razvoj novih oblik mreženja in izobraževanj na področju kulturne dediščine.

Izjemno pomembno je sodelovanje vseh poklicev od tehnikov, strokovnjakov za posamezna področja (umetnostnih zgodovinarjev, arheologov, arhitektov, konservatorjev, konservatorjev – restavratorjev, bibliotekarjev, arhivistov, arheologov, kemikov, fizikov, biologov itd.), administracije, kadrovskih služb, IT sektorja do vodstvenega kadra.  Vprašalnik bo izveden v vseh evropskih državah, zato so zelo pomemben tudi vaš glas.    

 

Z anketo bodo v projektu:

•      zbrani podatki o vseh poklicih, ki delujejo na področju kulturne dediščine,

•      določeni novi izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti (podnebne spremembe, mobilnost, stalen strokoven razvoj, digitalen premik in sektorsko povezovanje),

•      prepoznane omejitve in pomankljivosti, ki se pojavljajo na področju kulturne dediščine,

•      ter zbrani predlogi za vzpostavitev novih oblik izobraževanj in usposabljanj.

 

 

V anketi ni identifikatorjev, zato je anketa anonimna in zaupna. Izpolnjevanje je mogoče tudi v slovenskem jeziku in vam bo vzelo približno 10 minut. Rok je do 24.6.2022. Dostop do podatkov bodo imeli samo raziskovalci z univerze v Göteborgu. Po objavi rezultatov bodo ti podatki uničeni. Raziskava ne vključuje tveganj, povezanih s to študijo.

 

 

Skenirajte QR kodo ali uporabite neposredno povezavo za dostop do ankete: https://conservation.qualtrics.com/jfe/form/SV_8GIKJVPVgko5Yk6

 

Código QR Descripción generada automáticamente

 

 

 

 

 

 

Vsakemu izmed vas se lepo zahvaljujem za sodelovanje v anketi in cenim, da ste si vzeli čas za naš projekt.

Želim vam lep vikend,

Barbka Gosar Hirci

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Restavratorski center

 

CHARTER- e-brošura s predstavitvijo projekta

CHARTER – pismo koordinatorja