Spoštovani!

Vabimo vas na podelitev stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije, ki bo v ponedeljek, 20. novembra 2023, ob 13. uri v Veliki dvorani Narodne galerije, Cankarjeva 20, v Ljubljani.

 

Letošnji nagrajenci:

Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo prejme Valentin Benedik za izjemne dosežke na področju fotodokumentiranja, izobraževanja in popularizacije konservatorsko-restavratorske stroke.

 

Priznanja Mirka Šubica v letu 2023:

 • Mag. Martina Lesar Kikelj, Saša Snoj, Maša Kavčič, Anka Batič in Anja Urbanc za zahtevne in obsežne raziskave ter konservatorsko-restavratorske posege na Kremser Schmidtovi obočni poslikavi v Gruberjevi palači v Ljubljani.
 • Dr. Martin Klinc za inovativno ponovno uporabo originalnega baročnega laka pri konservatorsko-restavratorskem posegu na velikem oltarju iz cerkve sv. Andreja v Makolah.
 • Vlasta Čobal Sedmak, mag. Anita Kavčič Klančar, mag. Jelka Kuret, mag. Martina Lesar Kikelj in dr. Ajda Mladenović za vodenje zahtevnega konservatorsko-restavratorskega posega na sgraffitu slikarja Maksa Kavčiča iz nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah.
 • Mag. Vesna Obid za zahtevne in dolgotrajne konservatorsko-restavratorske posege na oltarni sliki Leopolda Layerja Zadnja večerja iz ž. c. sv. Kancijana v Kranju.

 

Študentsko priznanje Zlati skalpel v letu 2023 prejmeta Ana Sterle in Lara Skukan za grafično dokumentacijo in animirane predstavitve pri projektu ReForma Viva v Kostanjevici na Krki in na razstavi Od blizu v Moderni galeriji v Ljubljani.

 

Častno članstvo v DRS v letu 2023 se po 4. členu Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v Društvu restavratorjev Slovenije ne podeli.

 

 

Komisija za nagrade in priznanja Mirka Šubica pri Društvu restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), je delovala v sestavi:

Predsednica komisije: Martina Obid Mlakar, samozaposlena v kulturi

Člani komisije:

dr. Jasna Malešič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Andrej Ferletic, Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, dr. Boštjan Roškar, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, mag. Irena Jeras Dimovska, Gorenjski muzej, Kranj, mag. Nataša Nemeček, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, mag. Špela Govže, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, Tina Buh, Narodna galerija, Ljubljana,  dr. Ajda Mladenovič, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana.

Komisija za nagrade in priznanja Društva DRS se je sestala štirikrat. V predpisanem roku je na razpis pravočasno prispelo 10 vlog. Do razpisanega roka, navedenega v javnem razpisu za nagrado in priznanja Mirka Šubica (objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije 17. februarja 2023. Razglasni del, št. 12/2023 na strani 305), je bilo pravilno vloženih vseh deset vlog:

 • tri vloge za nagrado za življenjsko delo;
 • šest vlog za priznanje Mirka Šubica;
 • ena vloga za študentsko priznanje Mirka Šubica, Zlati skalpel.

 

 

Letošnji nominiranci:

Nominiranci za nagrado za življenjsko delo:

Miha Jakobčič za nagrado za življenjsko delo.

Valentin Benedik za nagrado za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju foto dokumentiranja, izobraževanja ter popularizacije konservatorsko-restavratorske.

Alenka Drol za nagrado Mirka Šubica.

 

Nominiranci za priznanja Mirka Šubica:

 • mag. Vesna Obid za priznanje Mirka Šubica za vrhunsko izvedbo izjemno zahtevnih in dolgotrajnih posegov na oltarni sliki Leopolda Layerja Zadnja večerja iz ž. c. sv. Kancijana v Kranju.
 • Vlasta Čobal Sedmak, mag. Anita Kavčič Klančar, mag. Jelka Kuret, mag. Martina Lesar Kikelj in dr. Ajda Mladenović za vodenje zahtevnega konservatorsko-restavratorskega posega na sgraffitu slikarja Maksa Kavčiča iz nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah.
 • dr. Martin Klinc za izvedbo ponovne uporabe originalnega baročnega laka pri konservatorsko restavratorskem posegu na velikem oltarju iz cerkve sv. Andreja v Makolah.
 • mag. Martina Lesar Kikelj, Saša Snoj, Maša Kavčič, Anka Batič in Anja Urbanc za zahtevne in obsežne raziskave ter konservatorsko-restavratorske posege na Kremser Schmidtovi obočni poslikavi v Gruberjevi palači v Ljubljani.
 • Člani delovne skupine Alja Fir (Galerija Božidar Jakac), Rok Dolničar (ZVKDS RC), Grega Lajkovič (ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o.), Goran Milovanovič (Galerija Božidar Jakac), dr. Renata Pamić (ZVKDS OE Kranj), Stanko Peterlin (samozaposlen), Marija Režek Kambič (ZVKDS OE Ljubljana), Aleš Vene (Posavski muzej Brežice). K projektu so prispevali tudi Rok Hafner (Din3nzijaRok Hafner, s.p.), Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar (Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo) in dr. Katja Kavkler (ZVKDS RC) za konservatorsko-restavratorske posege na kipu v parku Forma viva v Kostanjevici na Krki (EŠD 11070): Eisaku Tanaka, Japonski festival, 1961.
 • Andreja Kozjek za konservatorsko-restavratorsko koordinacijo projekta INCUNABULA SLOVENICA, ki združuje dediščinske ustanove v skrbi za varno digitalizacijo in dostopnost do kulturne dediščine.

 

Nominiranka za študentsko priznanje Zlati skalpel v letu 2023:

Ana Sterle in Lara Skukan za izjemen doprinos k dvigu standardov pri izvedbi grafične dokumentacije in animiranih predstavitev v povezavi s projektoma ReForma Viva v Kostanjevici in Od blizu v Moderni galeriji v Ljubljani v letih 2021-2022.

 

 

Vsem iskreno čestitamo!

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predlagateljem in obenem pozivamo strokovne organizacije, društva in posameznike, delujoče na področju konservatorstva-restavratorstva, k prepoznanju kvalitetnih prispevkov pri ohranjanju kulturne dediščine in pripravi predlogov za leto 2024.