Spoštovani članice in člani Društva DRS!

V četrtek, 11. aprila 2024 bomo v sklopu vsakoletnega občnega zbora Društva restavratorjev Slovenije (skupščine) imeli redne volitve novega predsednika/ce Društva DRS, članov izvršnega odbora Društva DRS (IO Društva DRS) (8: 6 članov izvršnega odbora + 1 predstavnik samozaposlenih v kulturi + 1 predstavnik mladih članov konservatorjev-restavratorjev), članov nadzornega odbora (3) in članov komisije za etiko (3).

V prilogi vam pošiljamo seznam predlaganih kandidatov s strani IO Društva DRS in prijavnico oziroma soglasje h kandidaturi na volitvah. S priloženo prijavnico/tabelo uvrstite na volitve v telesa Društva DRS kandidata po svojem izboru, ki naj s podpisom potrdi svojo kandidaturo. Kandidat/ka se lahko prijavi tudi sam/a.

Prijave zbiramo do petka, 22. marca 2024. Zaradi procedure poznejših prijav žal ne bomo mogli upoštevati.

Izpolnjena in podpisana soglasja nam pošljite na naslov:

Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS)

Poljanska cesta 40

1000 Ljubljana

Več o skupščini Društva DRS in volitvah v priponkah.

Vsem lep pozdrav, članicam pa čestitam za osmi marec!

 

Volitve Društva DRS – pdf

Predlog kandidatov Izvršnega odbora Društva DRS – pdf

Soglasje h kandidaturi – pdf