Plačilo članarine za leto 2015

Spoštovane članice in člani Društva restavratorjev Slovenije,v priponki vam pošiljamo dopis s podatki o članarini društva za leto 2015 in o načinu plačila. Višina članarine ostaja ista (20€/15€). Pripenjamo tudi pristopni formular za eventuelne nove člane. V želji, da...

Novi članki v Priročniku

Skupnost muzejev Slovenije, sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost obvešča, da so v publikaciji PRIROČNIK, Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, objavljeni trije novi članki: 1.3 Etika v konservatorstvu-restavratorstvu 5.2.7 Polirna sredstva...