Podrobnosti dogodka


Spoštovani!

Posredujemo spodnje vabilo na predavanje konservatork-restavratork iz Arhiva RS in naših članic Blanke Avguštin Florjanovič in Lucije Planinc. Dogodek bo potekal 22. maja 2024 ob 18. uri v Slovenskem šolskem muzeju. Več spodaj.

Vabljeni!

 

___________________________

Spoštovani,

leto 2024 je za vzgojo in izobraževanje jubilejno leto – obeležujemo 250 let od izida Splošnega šolskega reda Marije Terezije, ki je pomenil začetek državnega šolstva.

Vljudno vas vabimo na dogodek KO JE ŠOLA ZAČELA, ki bo v sredo, 22. maja 2024, ob 18. uri v Slovenskem šolskem muzeju.

V počastitev 250. obletnice Splošnega šolskega reda Marije Terezije bo najprej v igranem delu vse navoče nagovorila vladarica Marija Terezija. Konservatorki in restavratorki Blanka Avguštin Florjančič in Lucija Planinc iz Centra za konserviranje in restavriranje arhivskega gradiva v Arhivu RS bosta predstavili izdelavo makete in postopek konserviranja in restavriranja originalnega nemško-slovenskega izvoda Splošnega šolskega reda iz leta 1777, ki ga hrani Slovenski šolski muzej. Kustosa dr. Simon Malmenvall ter mag. Marjetka Balkovec Debevec bosta vsebinsko predstavila red, sledila bo časovna umestitev ob stalni razstavi Šola je zakon!.

 

PRELOMNI DOGODEK – ZAČETEK DRŽAVNEGA ŠOLSTVA

Splošni šolski red iz leta 1774 je prvi državni osnovnošolski zakon, ki je veljal na ozemlju današnje Slovenije. Izid reda predstavlja prelomni dogodek na področju izobraževanja in kulture v slovenski in srednjeevropski zgodovini. Oblast pod vodstvom Marije Terezije (vladala: 1740–1780) in njenega sina Jožefa II. (vladal: 1780–1790) je v Avstrijskem cesarstvu začela vzpostavljati centralno voden državni šolski sistem. Uradno je vključeval vse družbene sloje in pomenil začetek obveznega in množičnega izobraževanja. Nastanek in izvajanje reda je pomembno zaznamovalo prepričanje takratnih razsvetljencev o koristnosti izobrazbe za moč države in srečo posameznikov. Izid zakonika je posredno vplival na tiskanje knjig v deželnih oz. ljudskih jezikih, s čimer je prispeval tudi k razvoju izraznosti in postopni krepitvi javnega položaja slovenščine. O začetkih državnega šolstva je več informacij na spletni strani.

Uresničitev šolske reforme je prispevala k utrditvi načel, ki v družbenem življenju veljajo še danes: šolstvo kot državna skrb, zavest o dostopnosti osnovnega znanja za vse otroke, pomen skupinskega poučevanja in upoštevanje moralnega oblikovanja učencev.

Prisrčno vabljeni!