Podrobnosti dogodka


Spoštovani,

v okviru razstave Matej Sternen (1870–1949), ki bo v Narodni galeriji na ogled od 1. decembra 2022 do 9. aprila 2023, bodo tudi štiri predavanja, ki se dotikajo restavratorske tematike.

 

Prvo Odstiranje – Matej Sternen kot pionir in vodilni slovenski restavrator prve polovice 20. stoletja – bo 22. decembra 2022, ob 17. uri. Predavala bo Ajda Mladenović iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center.

Restavratorska dejavnost Mateja Sternena (1870−1949) se je razvijala vzporedno z njegovim umetniškim ustvarjanjem, saj je v več kot petdesetih letih svojega aktivnega delovanja v Sloveniji in v tujini odkril in restavriral številne spomenike stenskega slikarstva, slike na platnu in tabelne slike. Čeprav je bilo njegovo restavratorsko delovanje po njegovi smrti v večji meri prezrto, mu danes kot vodilnemu slovenskemu restavratorju prve polovice 20. stoletja upravičeno pripisujemo pionirsko vlogo na tem področju. Njegovo delo predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju dediščine na Slovenskem, saj je deloval v obdobju, ko se je razkrivala glavnina spomenikov srednjeveške umetnostne ustvarjalnosti, obenem pa so njegovi posegi pomembni pričevalci začetkov domače konservatorsko-restavratorske stroke.

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-matej-sternen-kot-pionir-in-vodilni-slovenski-restavrator-prve-polovice-20-stoletja?id=5474

Obveščamo vas, da imamo člani Društva DRS s plačano članarino za tekoče leto brezplačen vstop na predavanje le ob prijavi preko Društva. Prijava na info@slodrs.si je možna do ponedeljka, 19. decembra 2022.

 

5. januar 2023

Matej Sternen in restavriranje Celjskega stropa v letih 1926 in 1927

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-matej-sternen-in-restavriranje-celjskega-stropa-v-letih-1926-in-1927?id=5470

 

2. februar 2023

Sternenovi posegi na sliki Križanja z Marijo Magdaleno iz Brunka pri Radečah

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-sternenovi-posegi-na-sliki-krizanja-z-marijo-magdaleno-iz-brunka-pri-radecah?id=5481

 

2. marec 2023

Sternenovi restavratorski posegi v kapelah in slikanje iluzionistične poslikave na obokih cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani

https://www.ng-slo.si/si/dogodki/predavanje-sternenovi-restavratorski-posegi-v-kapelah-in-slikanje-iluzionisticne-poslikave-na-obokih-cerkve-marijinega-oznanjenja-v-ljubljani?id=5566

 

Vljudno vabljeni na ogled razstave in spremljevalne dogodke.

Obenem vas toplo prosimo, da informacijo o predavanjih s področja restavratorskega dela delite tudi s svojimi kolegi.

 

Najlepša hvala in lep pozdrav,

 

Narodna galerija