Spoštovani,

na Društvo DRS smo prejeli osnutek pravilnika o strokovnih izpitih, na katerega je mogoče poslati pripombe. Na spletni strani Ministrstva za kulturo najdete objavljen predlog Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine (http://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/).

Pripombe lahko pošljete direktno na Ministrstvo za kulturo (glej priponko) ali pa na naslov društva info@slodrs.si najkasneje do 17.1. 2018.

Lep pozdrav,

mag. Martina Lesar Kikelj

 

Dopis MK

Osnutek Pravilnika o strokovnih izpitih