Spoštovani,

vse člane Društva restavratorjev Slovenije vabim na občni zbor Društva, ki bo v torek, 20. maja 2014 ob 13. uri v prostorih Restavratorskega centra ZVKDS na Poljanski cesti 40 v Ljubljani.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu Društva v letu 2013.
2. Program 2014 in poročilo o dosedanji realizaciji.
3. Spremembe pravilnika o podelitvah nagrad in priznanj Mirka Šubica in častnih članstev v DRS.
4. Razno.

Priloženo vam pošiljam predlog sprememb Pravilnika, ter kratko poročilo za leto 2013 in program za 2014 (v skupnih dokumentih).

Vabljeni v čim večjem številu!

Jernej Hudolin
predsednik Društva restavratorjev Slovenije

 

Izobraževanje 2014

Mednarodno sodelovanje 2014

Predlog sprememb k pravilniku za nagrade 2014

Promocija 2014

Publikacije 2014